Siuntion ja Lohjan seurakuntien sateenkaariryhmä Malkus / Sjundeå och Lojo församlingarnas regnbågsgrupp Malkus