Toimintasuunnitelma 2019

 | Avaa artikkeli pdf-muodossa |

1. Johdanto

Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta palvelevaa toimintaa. Pyrimme toiminnallamme myös lisäämään dialogia eri uskontoja, maailmankatsomuksia ja kulttuureita edustavien ihmisten välillä.

Vuonna 2019 keskitymme erityisesti Taakasta voimavaraksi –hankkeen toiminnan kehittämiseen. Samaan aikaan panostamme syyskokouksessa 2017 hyväksytyn yhdistyksen strategian (2018-2022) toimeenpanoon.

 

2. Henkilö- ja kannatusjäsenyys

Yhdistystoiminnan tärkein tuki tulee jäsenistöstä. Pyrimme siihen, että jäsenistö osallistuu aktiivisesti yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2019 on 15 euroa. Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät pääsevät jäseneksi 10 eurolla. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on yksityishenkilöiden osalta 50 euroa ja yhteisöjen osalta 100 euroa.

Pyrimme kasvattamaan jäsenmäärää yhdistyksen näkyvyyttä lisäämällä ja kertomalla selkeästi, miksi yhdistys tarvitsee lisää jäseniä. Tuomme myös esiin niitä konkreettisia asioita, joita jäseneksi liittymällä voi olla tukemassa.

Jäseneksi liittyminen on helppoa yhdistyksen verkkosivujen kautta. Mainostamme verkkosivujemme osoitetta aktiivisesti yhdistyksen tapahtumissa. Tapahtumissamme on jaossa myös paperisia lomakkeita, joilla voi liittyä yhdistyksen jäseneksi.

 

3. Vertaistoiminta

Tuemme eri tahojen järjestämää ryhmätoimintaa sääntöjemme ja ylläpitämämme Malkus-konseptin mukaisesti. Vuonna 2019 tukemiamme ryhmiä ovat mm.:

 • Helsingin Malkus-ryhmä (Helsinki Pride -yhteisön ryhmä)
 • Helsingin Malkus-ryhmän raamattupiiri
 • Lahden Malkus-ryhmä
 • Pirkanmaan Setan Hengellinen ryhmä Malkus
 • Turun kristillinen piiri Malkus

Kannustamme yhdistyksen aktiiveja perustamaan uusia vertaisryhmiä ja pyrimme olemaan tukena ryhmätapaamisten alkuun saattamisessa.

Vuonna 2019 tarjoamme edelleen ryhmille mahdollisuutta esittelyvideon tekemiseen yhdistyksen verkkosivuille. Ryhmien esittelyvideoiden toivomme madaltavan kynnystä tulla ensimmäistä kertaa ryhmätapaamiseen.

 

4. Tapahtumat

Kansainvälisenä homo-, trans- ja bifobian vastaisena päivänä 17.5. järjestämme yhteistyössä Pirkanmaan Setan kanssa homo- , trans- ja bifobian uhrien muistoa kunnioittavan tapahtuman Tampereella.

Osallistumme kesän Pride-tapahtumiin marssien näkyvästi niiden kulkueissa. Osaan Pride-tapahtumista järjestämme myös muuta ohjelmaa, joko itsenäisesti tai yhdessä paikallisryhmien kanssa.

Perinteisen Malkus-leirin järjestämme 13.-15.9.2019 Janakkalassa Rantalahden leirikeskuksessa.

Yhdistyksen aktiivit osallistuvat yhdessä Yhteys-liikkeen ja Arcus-verkoston kanssa evankelisluterilaisen kirkon sateenkaarimessujen järjestämiseen ympäri Suomea. Joillakin paikkakunnilla järjestämiseen osallistuu myös yhdistyksen tukema paikallisryhmä.

 • Helsingissä Kallion seurakunta järjestää sateenkaarimessun noin kerran kuukaudessa.
 • Tampereen sateenkaarimessu järjestetään vuoden 2019 aikana viisi kertaa. Sateenkaarimessu on Tampereella Tuomiokirkkoseurakunnan vakiotoimintaa yhteistyössä mm. Pirkanmaan Setan hengellisen ryhmän Malkuksen kanssa.
 • Turussa sateenkaarimessutoiminnasta vastaa Turun kristillinen piiri Malkus yhdessä Henrikin seurakunnan ja Turun ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Turku Priden sateenkaarimessu järjestetään erikseen sopimalla.
 • Ruotsinkielinen sateenkaarimessu järjestetään vuosittain Regnbågshelgen-tapahtuman yhteydessä.

 

5. Muut toimintamuodot

Tuemme kriisitilanteessa olevien ihmisten auttamiseen tähtäävää toimintaa. Esimerkiksi yhteistyössä Sinuiksi-palvelun kanssa järjestämme mahdollisuuden puhua kriisistään puhelimessa sateenkaari-ihmisiä ymmärtävän papin kanssa.

Vuonna 2019 jatkamme Malkus-toiminnan ja muun hengellisen sateenkaariyhteisön toiminnan historian taltioimista arkistoimalla aktiivisesti tietoa ja AV-tallenteita sekä haastattelemalla toiminnan alkuvaiheissa mukana olleita ihmisiä.

Tuemme toimintapiiriimme liittyvää tieteellistä tutkimusta, esimerkiksi opinnäytetöitä. Tätä tarkoitusta ja vaikuttamistoimintaa varten teemme myös verkkokyselyitä.

 

6. Viestintä

Vuonna 2019 toteutamme viestintäämme erillisen viestintäsuunnitelman pohjalta. Vuoden aikana tulemme kehittämään erityisesti verkkosivustoamme ja some-viestintäämme.

Uudistamme yhdistyksen verkkosivut kokonaisvaltaisesti. Rakennamme sivuston mahdollisimman esteettömäksi, jotta kaikki käyttäjäryhmät voivat sitä käyttää.

Ylläpidämme verkkosivuillamme valtakunnallista hengellisen sateenkaariyhteisön tapahtumakalenteria. Pyrimme kehittämään kalenteria yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sellaiseksi, että tapahtumatiedot tavoittaisivat entistä enemmän ihmisiä. Ylläpidämme verkkosivuillamme myös kattavaa linkkikokoelmaa.

Lisäämme entisestään aktiivisuuttamme Facebookissa ja Instagramissa. Panostamme kuvalliseen viestintään, jolla toivomme tavoittavamme runsaasti myös sellaisia henkilöitä, joille toimintamme ei ole ennestään tuttua.

Laadimme hengellisen sateenkaaritoiminnan ajankohtaisista asioista kertovan tiedotteen noin viisi kertaa vuodessa. Julkaisemme tiedotteen verkkosivuillamme ja Facebook-sivullamme sekä lähetämme sen Malkus-sähköpostilistalle.

Tiedotamme tulevista tapahtumistamme jo niiden suunnitteluvaiheessa eri kanavien kautta, muun muassa Malkus-yhteisön Facebook-ryhmässä. Tämän toivotaan helpottavan tapahtumien järjestämiseen osallistumista.

Jaamme Sateenkaariyhdistys Malkuksen esitteitä aktiivisesti tapahtumissamme. Pyrimme saamaan esitteitämme esille myös yhteistyökumppaneiden tiloihin ja tapahtumiin. Suuremmissa tapahtumissa lisäämme yhdistyksen näkyvyyttä banderollia käyttämällä.

 

7. Hallinto

Jäsenkokoukset tekevät yhdistystoiminnan tärkeimmät päätökset. Syys-joulukuussa pidettävä syyskokous valitsee yhdistyksen hallituksen jäsenet ja päättää toiminnan suuntaviivoista. Maalis-kesäkuun kevätkokous käsittelee edellisen vuoden toimintaa ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille. Pyrimme pitämään jäsenkokoukset sateenkaarimessujen yhteydessä.

Hallitus vastaa yhdistyksen talouden hoidosta ja toiminnan kehittämisestä jäsenkokousten päätösten mukaisesti. Hallituksen jäsenet ovat aktiivisesti yhteydessä toisiinsa kun he valmistelevat hallituksen kokouksissa käsiteltäviä asioita. Kokouksiin hallitus kokoontuu aina tarpeen mukaan.

 

8. Talous

Vuonna 2019 odotamme jäsenmaksutuottojen jatkavan maltillista kasvuaan. Toiminnasta syntyvien menojen kattamiseksi yhdistys tarvitsee avustuksia ja lahjoituksia. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on myöntänyt yhdistykselle hankeavustuksen (Taakasta voimavaraksi 2018-2020). Muita mahdollisia avustusta myöntäviä tahoja ovat Seta ja sen jäsenjärjestöt, seurakunnat sekä opintokeskukset. Yksityishenkilöiltä on saatu lahjoituksia ja niitä oletamme saatavan myös vuonna 2019.

 

9. Yhteistyökumppanit

Sateenkaariyhdistys Malkus on avoin monipuoliselle yhteistyölle. Vuonna 2019 tulemme tekemään yhteistyötä ainakin seuraavien tahojen kanssa:

 • Seta ja sen jäsenjärjestöt: Setan jäsenjärjestönä yhdistys luonnollisesti tekee yhteistyötä sen kanssa ja saa Setalta mm. jäsenjärjestöavustusta ja tiloja käyttöönsä. Setan aluejärjestöissä toimii Malkus-ryhmiä, jotka noudattavat yhdistyksen ylläpitämässä Malkus-konseptissa määriteltyjä periaatteita. Yhdistyksellä ei ole omaa säännöllistä ryhmätoimintaa.
 • Sinuiksi-palvelu: Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu on osa Pirkanmaan Setan toimintaa ja yhdistys tekee sen kanssa yhteistyötä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti Tampereella.
 • Yhteys-liike: Yhdistyksellä on edustaja Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry:n johtokunnassa, mikä mahdollistaa monipuolisen yhteistyön ja keskinäisen tiedonvaihdon.
 • Arcus-verkosto: Yhteistyötä tehdään mm. Yhteys-liikkeen puitteissa. Monet yhdistyksen aktiivit osallistuvat arcuslaisten kanssa myös sateenkaarimessujen ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen.
 • Evankelisluterilainen kirkko ja sen seurakunnat: Sateenkaarimessut ovat paikallisten seurakuntien toimintaa useissa kaupungeissa ja monet yhdistyksen aktiivit osallistuvat niiden järjestämiseen. Lisäksi yhdistys on saanut tiloja käyttöönsä mm. Helsingissä Kallion seurakunnalta, Tampereella Tuomiokirkkoseurakunnalta ja Turussa Henrikin seurakunnalta.
 • Parisuhdekeskus Kataja: Yhteistyötä tehdään mm. Helsinki Priden tilaisuuksien tiedottamisessa ja koordinoinnissa.
 • Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto: Turussa yhdistys on saanut tiloja käyttöönsä SKY:n paikallisosastolta TYKY:ltä.
 • Metropolitan Community Church (MCC): Yhteistyötä tehdään mm. Yhteys-liikkeen puitteissa. Jotkut yhdistyksen aktiivit osallistuvat myös MCC:n tilaisuuksiin Helsingissä.
 • Oppilaitokset: Yhteistyötä tehdään pro gradu - ja muiden opinnäytetöiden osalta.
 • Sovittelufoorumi: Ohjausryhmäjäsenyys Taakasta voimavaraksi –hankkeessa.
 • Sexpo: Koulutusyhteistyö Taakasta voimavaraksi –hankkeen kanssa.
 • Didar: Yhteistyötä Taakasta voimavaraksi –hankkeen kanssa kunniaväkivaltaan ja islamiin liittyvissä kysymyksissä.
 • Sopu-hanke: Yhteistyötä Taakasta voimavaraksi –hankkeen kanssa kunniaväkivaltaan ja islamiin liittyvissä kysymyksissä.
 • USKOT-foorumi: Yhteistyötä Taakasta voimavaraksi –hankkeen kanssa viharikosten tunnistamisessa ja hengelliseen väkivaltaan puuttumisessa.
 • Uskontojen uhrien tuki ry: Koulutusyhteistyötä Taakasta voimavaraksi –hankkeen kanssa.

Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä monen muun tahon kanssa, mm. ylläpitämänsä tapahtumakalenterin tiimoilta.

| Lue myös Taakasta voimavaraksi -hankkeen tomintasuunnitelma |