Viestintäsuunnitelma 2018-2022

| Avaa artikkeli pdf-muodossa |


Sateenkaariyhdistys Malkus on aktiivinen ja monipuolinen viestijä. Tulevasta toiminnasta tiedotamme hyvissä ajoin ennalta, meneillään olevasta toiminnasta välitämme tunnelmia reaaliajassa ja kokemuksiin palaamme vielä jälkikäteen. Viestinnässä hyödynnämme monia eri kanavia, jotta tavoittaisimme kaikenikäisiä ihmisiä ja mahdollisimman monet kiinnostuneet heille mieluisimmalla tavalla. Panostamme selkeään ja helposti ymmärrettävään viestintään. Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan käytämme viestinnässämme suomen kielen lisäksi myös ruotsia, englantia ja muita kieliä.

Näkyvää läsnäoloa ja avointa viestintää

Sateenkaariyhdistys Malkus näyttäytyy helposti lähestyttävänä toimijana. Kerromme avoimesti toiminnastamme, kysymme, kuuntelemme ja etsimme ratkaisuja. Osa yhdistyksen aktiiveista näkyy viestinnässämme omilla kasvoillaan ja nimillään.

Yhdistyksellä on näyttävä, mutta helppokäyttöinen ja informatiivinen verkkosivusto. Sosiaalisen median palveluista olemme aktiivisesti mukana Facebookissa ja Instagramissa. Näissä palveluissa panostamme erityisesti kuvalliseen viestintään. Malkus-sähköpostilistallemme ovat tervetulleita kaikki hengellisyydestä kiinnostuneet sateenkaari-ihmiset ja heidän läheisensä.

Toimijoihimme voi ottaa yhteyttä mm. Facebook-sivun viesti-toiminnolla, verkkosivuston chattoiminnolla ja palautelomakkeilla sekä sähköpostilla. Yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin sähköpostiosoitteet ovat julkisesti näkyvillä mm. verkkosivustolla. Yhdistykselle tuleviin yhteydenottoihin vastaamme mahdollisimman nopeasti.

Laadimme hengellisen sateenkaaritoiminnan ajankohtaisista asioista kertovan tiedotteen noin viisi kertaa vuodessa. Julkaisemme tiedotteen verkkosivustollamme ja Facebook-sivullamme sekä lähetämme sen Malkus-sähköpostilistalle.

Ylläpidämme verkkosivustollamme kattavaa linkkikokoelmaa ja valtakunnallista hengellisen sateenkaariyhteisön tapahtumakalenteria. Kaikista yhdistyksen omista tapahtumista teemme myös Facebook-tapahtumat. Kerromme tapahtumista lisäksi Instagramissa, verkkosivustomme ajankohtaistaosiossa, Malkus-sähköpostilistalla ja erilaisissa sateenkaari-ihmisille suunnatuissa Facebook-ryhmissä.

Tapahtumakuvien lisäksi julkaisemme Instagramissa sateenkaarevaan hengellisyyteen liittyviä hyvän mielen kuvia. Julkaisemme Instagram-kuvat pääsääntöisesti samalla myös Facebookissa.

Yhdistys näkyy joka kesä mahdollisimman laajasti Pride-tapahtumissa. Marssimme Pride-kulkueissa yhdistyksen banderollia kantaen. Osassa tapahtumista järjestämme myös omaa ohjelmaa ja/tai pidämme yhdistyksen esittelypöytää esim. puistojuhlassa. Havainnollistamme toimintaamme liittyviä teemoja pelillistämisen kautta.

Yhdistyksen esitteitä jaamme aktiivisesti tapahtumissamme. Pyrimme saamaan esitteitämme esille myös yhteistyökumppaneidemme tiloihin ja tapahtumiin.

Pyrimme nostamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hengellisyyttä esiin myös tiedotusvälineissä. Vastaamme haastattelupyyntöihin ja tarvittaessa teemme myös kannanottoja. Osallistumme mielellämme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa hengellisissä yhteisöissä käsittelevään keskusteluun.

Yhdistyksen jäsenyyttä arvostetaan

Kerromme viestinnässämme selkeästi, miksi tarvitsemme lisää jäseniä. Annamme esimerkkejä siitä, minkälaisia asioita jäsenyydellä voi olla tukemassa.

Jäsenille on verkkosivustollamme oma osio, jonka kautta on mahdollista saada yksityiskohtaisemmin tietoa yhdistyksen toiminnasta. Tiedotamme jäsenille tulevista tapahtumistamme jo niiden suunnitteluvaiheessa, jotta jäsenet voivat halutessaan osallistua tapahtumien järjestämiseen. Jäsenosion kautta voi myös esimerkiksi ehdottaa asioita hallituksen käsittelyyn ja antaa palautetta hallituksen toiminnasta.

Jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Lähetämme kokouskutsut jäsenille sähköpostitse viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Sähköisen tai paperisen jäsenkortin lähetämme jäsenille aina kyseisen vuoden jäsenmaksun maksamisen jälkeen.

Hallituksen jäsenet pysyvät ajantasalla

Keskeisin hallituksen sisäinen viestintätapa ovat noin kerran kuukaudessa järjestettävät hallituksen kokoukset, joiden ajankohdat pyritään sopimaan sellaisiksi, että mahdollisimman monet hallituksen jäsenet pääsevät niihin osallistumaan. Kokousten välillä hallituksen jäsenet viestivät keskenään aktiivisesti yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista. Sopiva viestintätapa valitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Puheenjohtaja valmistelee hallituksen kokousten asialistat noin viikkoa ennen kokousajankohtaa. Hallituksen jäsenet voivat pyytää puheenjohtajaa lisäämään asialistalle haluamiaan asioita. Mahdollisuuksien mukaan asiakohtiin lisätään myös puheenjohtajan tai asian käsittelyä ehdottaneen hallituksen jäsenen päätösehdotus.

Yhdistyksen hallitus ylläpitää hallinnollista vuosikelloa, jota seuraamalla hallituksen jäsenet pysyvät ajantasalla tarvittavien hallinnollisten toimien tekemisessä.

Kun yhdistys on mukana jossain tapahtumassa, niin paikalla oleva yhdistyksen edustaja raportoi tapahtuman kuulumiset sähköisesti hallitukselle.

Yhtenäinen ilme

Yhdistyksen virallisessa viestinnässä toteutamme yhtenäistä graafista ilmettä. Esitteiden, mainosten, jäsenkorttien ja verkkosivuston ulkoasut muistuttavat toisiaan. Kaikissa käytämme pohjakuvana samaa kuvaa. Otsikoiden fonttina käytämme Candaraa ja muun tekstin fonttina Calibria. Yhdistyksen viralliset asiakirjat luomme yhtenäistä asiakirjapohjaa käyttäen.