lauantai, 19 helmikuu 2022 08:51

Haemme hankepäällikköä ja hankekoordinaattoria Voimavaraksi-hankkeeseen | Vi söker en projektchef och en projektkoordinator

Etsimme työntekijöitä uuteen Voimavaraksi-hankkeeseen

(på svenska nedan)

Sateenkaariyhdistys Malkus ry on perustettu vuonna 2014 edistämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia. Yhdistys on valtakunnallinen, kaksikielinen ja uskonnollisesti tunnustukseton. Yhdistyksellä on toimintaa eri puolilla Suomea sekä verkossa. Yhdistyksen alaisuudessa toimi Taakasta voimavaraksi -hanke vuosina 2018-2020. Hankkeen tarkoituksena oli levittää tietoa hengellisestä sateenkaarikentästä, kehittää ja tukea hengellistä sateenkaaritoimintaa sekä luoda ja kehittää sateenkaari-ihmisten hengellisyyteen liittyvää vertaistoimintaa. Hankkeessa myös luotiin yhteistyötä sateenkaaritoimijoiden välille valmisteltiin koulutusmateriaaleja, soviteltiin konfliktitilanteissa, luotiin ja ylläpidettiin yhteyksiä hengellisiin yhteisöihin ja koulutettiin hengellisten yhteisöjen toimijoita. Yhdistyksemme on tänä vuonna saanut STEA:lta rahoitusta uuteen, vastaavaan hankkeeseen, joka aloittaa toimintansa keväällä 2022. Haemme tähän Voimavaraksi-hankkeeseen kahta kokoaikaista työntekijää hankepäällikön sekä hankekoordinaattorin tehtäviin.

Työ alkaa molemmilla työntekijöillä aikaisintaan 1.4. Pyydämme lähettämään vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelosi osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. viimeistään 11.3. Muistathan kirjata otsikkoon, kumpaa tehtävää haet. Työhaastattelut järjestetään Zoomin välityksellä helmi-maaliskuun aikana, eli osittain jo hakuaikana. Hankkeesta ja työntekijöiden tehtävistä antaa lisätietoa Sateenkaariyhdistys Malkus ry:n puheenjohtaja Saga Lydén sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Työpaikkailmoitukset TE-palveluiden sivustolla 

Hankepäällikkö 

Hankepäällikön tehtäviin kuuluvat hankkeen johtaminen, taloushallinto, vaikuttavuusseuranta, raportointi, vaikuttamistoiminta, neuvontatyö, viestintä sekä muut työnantajan tarvittaessa määrittelemät tehtävät.

Edellytämme hakijalta
-Soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuten osoitettua pätevyyttä tehtävään
-Vankkaa tuntemusta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta sekä sukupuolisensitiivistä työotetta
-Hengellisyyden ja hengellisten yhteisöjen tuntemusta
-Kokemusta esihenkilö- tai johtamistehtävistä
-Yhdistystalouden vankkaa ymmärrystä
-Kokemusta kouluttamisesta ja ryhmien ohjaamisesta
-Hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
-Kehittävää työotetta

Eduksi katsomme:
-Laajan kielitaidon
-Kokemuksen hanke- ja järjestötyön johtamisesta
-Kokemuksen vaikuttamistyöstä

Noudatamme sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Hankepäällikön tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 6. Työsuhteessa on neljän kuukauden koeaika.

Hankekoordinaattori

Kokoaikaisen hankekoordinaattorin tehtäviin kuuluvat vapaaehtoistoiminnan koordinointi, vaikuttamistoiminta, neuvontatyö, viestintä sekä muut työnantajan tarvittaessa määrittelemät tehtävät.

Edellytämme hakijalta
-Soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuten osoitettua pätevyyttä tehtävään
-Vankkaa tietoutta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta sekä sukupuolisensitiivistä työotetta
-Hengellisyyden ja hengellisten yhteisöjen tuntemusta
-Monipuolista viestinnän osaamista
-Hyviä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja
-Yhdistystalouden ymmärrystä
-Itsenäistä ja kehittävää työotetta

Eduksi katsomme:
-Laajan kielitaidon
-Kokemuksen hanke- ja järjestötyöstä
-Kokemuksen vaikuttamistyöstä

Noudatamme sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Hankekoordinaattorin tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 5. Työsuhteessa on neljän kuukauden koeaika.

Molempien hanketyöntekijöiden käytössä on toimistotilat Tampereella, mutta valtaosan työstä voi tehdä etänä. Vaikka hankkeen toiminta suurilta osin tapahtuu verkossa, hankkeen toiminta-alue on koko Suomi. Näin ollen työhön sisältyy myös jonkin verran matkustelua eri paikkakunnille.

 

Anställda söks till det nya Tillgång-projektet

Regnbågsföreningen Malkus rf är grundad år 2014 för att främja psykiskt och andligt välmående för människor tillhörande sexuella och könsminoriteter. Föreningen är landsomfattande, tvåspråkig samt konfessionellt obunden. Föreningen har verksamhet på olika håll i Finland och på webben.

Malkus ledde dess Från börda till tillgång-projekt under åren 2018-2020. Projektets syfte var att utveckla och sprida information om andlig verksamhet som inkluderar regnbågspersoner, samt att erbjuda stöd för regnbågspersoner i frågor om andlighet och välmående.

Projektarbetarna skapade samarbete mellan olika regnbågsaktörer och utvecklade kontakter till andliga samfund. De erbjöd även medling i konfliktsituationer, utarbetade skolningsmaterial och skolade aktörer inom andliga rörelser. Vår förening har fått finansiering av STEA för ett nytt, motsvarande projekt, som planeras börja sin verksamhet under våren 2022. Vi söker två heltidsanställda till projektet Tillgång, en projektchef samt en projektkoordinator. Arbetet börjar tidigast den 1.4. Var god och sänd Din fritt formulerade ansökan och CV per e-post till Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. senast den 11.3. Meddela i rubriken vilkendera anställningen Du söker. Arbetsintervjuerna sker via Zoom i februari-mars, d.v.s. dels redan under ansökningstiden. Mer information om projektet och de anställdas uppgifter ges av Regnbågsföreningen Malkus rf:s ordförande, Saga Lydén per e-post: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Arbetsannonserna på TE-tjänsternas web-sida 

 

Projektchef

Till projektchefens uppgifter hör projektledning, finanshantering, påverkansuppföljning, rapportering, påverkansarbete, rådgivning, kommunikation samt andra av arbetsgivaren vid behov definierade uppgifter.

Av den sökande förutsätter vi
-Lämplig högskole-examen eller på annat sätt påvisad kompetens
-Djup insikt i mångfalden av sexuell läggning och könsidentitet samt ett könsmedvetet arbetssätt
-Kännedom om andlighet och andliga rörelser
-Erfarenhet av chefs- och ledarskapsuppgifter
-Gedigen förståelse av föreningsekonomi
-Erfarenhet av skolning och gruppledarskap
-Goda sociala och kommunikationsfärdigheter
-Ett utvecklingsfrämjande arbetssätt

Vi ser som fördel:
-Språkkunskaper
-Erfarenhet inom projekt- och föreningsarbete
-Erfarenhet inom påverkansarbete

Vi följer kollektivavtalet för organisationer inom det sociala området. Projektchefens uppgifter hör till kravgrupp 6. I anställningsförhållandet ingår en fyra månaders prövotid.

Projektkoordinator

Till projektkoordinatorns uppgifter hör koordinering av frivilligverksamhet, påverkansarbete, rådgivning, kommunikation samt andra av arbetsgivaren vid behov definierade uppgifter.

Vi förutsätter av sökanden:
-Lämplig högskole-examen eller på annat sätt påvisad kompetens
-Djup insikt i mångfalden av sexuell läggning och könsidentitet samt ett könsmedvetet arbetssätt
-Kännedom om andlighet och andliga rörelser
-Goda sociala färdigheter
-Mångsidigt kunnande inom kommunikation
-Förståelse av föreningsekonomi
-Ett självständigt, utvecklingsfrämjande och nätverksorienterat arbetssätt

Vi ser som fördel:
-Språkkunskaper
-Erfarenhet inom projekt- och föreningsarbete
-Erfarenhet inom påverkansarbete

Vi följer kollektivavtalet för organisationer inom det sociala området. Projektkoordinatorns uppgifter hör till kravgrupp 5. I anställningsförhållandet ingår en fyra månaders prövotid.

Båda projektanställda har kontorsutrymmen i Tammerfors till sitt förfogande, men det är möjligt att till största delen jobba på distans. Även om projektets verksamhet i stor utsträckning sker på webben, är projektets verksamhetsområde hela Finland. Till arbetsuppgifterna hör därmed även en del arbetsresor till olika orter.